Sodrásban

A Medve egykedvűen majszol a málnásban. A mellette lévő folyó túlpartjáról átkiált a Nyuszi: - Hé Medve! Gyere át...

tovább →

Azonosító jel

Jn 19:16b-22 „Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.” (19.) Mekkora botrány és mekkora felháborodás kísért...

Hirtelen halál

Jn 19:8-16a „A főpapok így válaszoltak: „Nem királyunk van, hanem császárunk!” (15b.) Most eszembe sem jut sokkolni, meg megdöbbentőnek lenni, meg életerős fiataloknak a halált...

Igazságszolgáltatás

Jn 19:1-7 „Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: „Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne.” (4.) Azt mondják, minden...

Önkritika

Jn 18:33-40 „Jézus így felelt: „Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a...

X-Y

Jn 17:24-26 „Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem.” (25.) Ne mondjátok, hogy nem hallgattátok végig a...

Utolsó kérés

Jn 17:9-19 „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (15.) A halálraítélteknek mindig jár az utolsó kérés, talán az őket elítélő világna...

Méltóságon alul

Jn 12:12-19 „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” (15.) Egyszer beszélgettünk mi keresztyének, barátok és ellenségek arról, hogy valamelyest tartani...

Pecunia non olet

Jn 12:1-11 „Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt a kenet illatával.” (3.) Elnézve kicsiny ki...

IN FLAGRANTE DELICTO

Jn 8:1-11 „Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?” (6.) Minden bizonyítási eljárásban az egyik legfontosabb a tettenérés...

Az Igazi

Jn 6:52-59 „Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital.” (55.) Ma már senkit sem érdekel az igazi, hiszen nehéz ráakadni, meg drága is, meg nem is éri meg igazán, me...

Addig nyújtózkodj…

Jn 5:1-18 „Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.” (15.) Mindenki csinál ostobaságot, ebben nincsen különbség ember és ember között,...