Sodrásban

A Medve egykedvűen majszol a málnásban. A mellette lévő folyó túlpartjáról átkiált a Nyuszi: - Hé Medve! Gyere át...

tovább →

2012

2Pét 3:1-7 „Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek... ” (3.) Azt hittem, hogy...

Vae victis

2Pét 2 „… mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte.” (19.) Megígérem, hogy ebben az évben nem lesz több latin mondás, de mint mindig, most is a legjobb maradt a végére. Persz...

Tolmács

2Pét 1:12-21 „Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a...

Optimizmus

2Pét 1:1-11 „És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.” (11.) Van abban valami furcsa optimizmus, amikor az ember ránéz újszülöt...

Fordulópont

1Pét 5 „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” (7.) Karácsonykor nem jobbak az emberek, nem szeretetteljesebbek, nem őszintébbek, nem türelmesebbek, igaz,...

Mr. és Mrs. Nobody

1Pét 4:12-19 „Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke megnyugszik rajtatok.” (14.) Valami nem müxik! De nagyon nem! A...

Stílus

1Pét 4:1-11 „Bizony, elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és...

Apa kezdődik

1Pét 3:18-22 „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett...

Szakállas

1Pét 3:8-17 „Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő...

Csatornatisztítás

1Pét 3:1-7 „És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örököstársaitoknak is az élet...

A lelkiismeret szeme

1Pét 2:18-25 „Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved.” (19.) Furcsa szerzet ez a lelkiismeret,...

Takaró

1Pét 2:11-17 „... nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják...” (16.) "A szabadság nem egyszerűen a zsarnokság vagy az elnyomás hiánya. Nem is...

Megvetve

1Pét 2:1-10 „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága” (4.) Egyszer volt, hol nem volt, volt...

Gőzfürdő

1Pét 1:13-25 „Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket...

Az első lépés

1Pét 1:1-12 „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arr...

A tél közeleg

Jak 5:7-12 „Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.” (8.) Ha az Arryn, a Baratheon, a Martell, a Targaryen vagy a...

Kerítés kolbászból

1Tim 6:3-10 „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. (9.) Érezve,...

Élvezet

1Tim 4:1-5 „Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által.” (4-5.) Ma reggel egy...

Titok

1Tim 3:14-16 „Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a...

Modern mese

1Tim 3:8-13 „Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.” (13.) Egyszer volt, hol...