Sodrásban

A Medve egykedvűen majszol a málnásban. A mellette lévő folyó túlpartjáról átkiált a Nyuszi: - Hé Medve! Gyere át...

tovább →

Felhívás

1Tim 3:1-7 „Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára?” (5.) A következő felhívás érint minden olyan embert, aki vezetni...

Garancia

1Tim 2:8-15 „Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül.” (8.) Én rendületlenül hiszek abban, hogy a...

Ha megváltoztathatnám a világot

1Tim 2:1-7 „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugod...

Egy mondat

1Tim 1:12-20 „Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.” (15.) Egy...

Házasságtörés

1Tim 1:1-11 „Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat, törvénytanítók akarnak lenni; de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak.”...

Piacelemzés

Thessz 4:13-18 „Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.” (13.) Szeretek a piacra járni...

Kizárólag külsőleg!

„Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket.” (17.) Nem...

Szájról szájra

Kol 2:8-15 „Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz...

Leves

Gal 6:11-18 „Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket.”...

Kivégzés

Gal 5:16-26 „Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.” (24.) „A gonosz ajánlatait nem mérlegelni, hanem elutasítani kell!”...

Visszaesés

Gal 4:8-20 „Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok...

Jó kérdés!

Gal 3:19-29 „Mi tehát a törvény?” (19a.) Egyszer csinálni kellene egy olyan „bibliakivonatot” (igen tudom, hogy a teljes írás, meg hogy a kánon lezárult, meg ez a könyv szent,...

„Előre, Illéri, Előre”

Gal 3:6-18 „Mivel pedig előre látta az Írás, hogy az Isten a pogányokat hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer áldást a föld minden...

Első osztály

Jn 20:24-29 „A többi tanítvány így szólt hozzá: "Láttuk az Urat." Ő azonban ezt mondta nekik: "Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét,...

Bárki

Jn 20:11-18 „Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat!”, és hogy ezeket mondta neki.” (18.) Mivel nincs sok időm, meg helyem sem, ezért próbálok...

Hitetlenül

Jn 20:1-10 „Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt.” (8.) Hinni kell, mert ha nem hiszel semmiben, akkor teljesen kilátástalan az életed....

Leleplezés

Jn 19:38-42 „Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt - de csak titokban, mert félt a zsidóktól -, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte...

Celeb

Jn 19:31-37 „Aki pedig látta ezt, az tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek.” (35.) Van bennünk, emberekben...

Mission Accomplished

Jn 19:25-30 „Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.” (30.) Biztos minden fiúnak megvolt a „harcos” korszaka, amikor...

Pitiáner

Jn 19:23-24 „Ekkor ezt mondták egymásnak: „Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen!” Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre...