SEMLEGES

Nekem mindegy, mondom olyankor, amikor valami távol áll tőlem, nem érint meg, vagy egyszerűen nem akarok állást foglalni. Sokáig vonzott is ez a szabad lebegés a döntések lehetőségei között, hiszen nagyot nem lehet vele tévedni. Megmarad a népszerűség, az információk jönnek innen is, onnan is. Világpolgár érzés: otthon vagyok mindenhol mindenben. 


 


Mégis, amikor látom magam körül az elköteleződéseket, akkor hirtelen kívülálló leszek. Nem vagyok fanatikus semmiben, de valahogy parttalan lesz az élet körülöttem. Aztán négyévente, az egyházban hatévente elindul a kampány:

„Válasszatok ki magatok közül egy embert!”

(1Sám17,8) 

Egyet, egy adott tisztségre?! Ki az, aki minden szempontból megfelel? Ha túl diplomatikus, akkor csorbul az igazság. Ha túl lelkes, bizonyára felforgat mindent. Ha higgadtan megfontolt, kimerítő lesz kivárni a döntéseket. A régi, kiszámítható. Az új, újító a legjobb esetben, rossz esetben alulmúlhatja a régit. 

Nagy felelősség, kell-e ezt is a nyakamba venni? A legkényelmesebb hátradőlni, és hagyni, hogy megtörténjenek a dolgok nélkülem. Olcsó vigasz, hogy kis pont vagyok, nem is számítok. A demokrácia nem való mindenkinek, nagy a teher a démoszon, a nép tagjain. A történelemből és halvány emlékeimből ismerem milyen, amikor ez a szabadság nem volt. Hiányzott, most meg – majdnem kimondom: nem kell. 

Hívő emberként számít Isten szava: „Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt:

Meddig sántikáltok kétfelé?”

(1Kir18,21)

Isten népe is a semlegességre gyúrt. Hátha mindkét kultusz járhat előnyökkel. Ez ma is van: Isten népe jár templomba is és jósnőhöz is, guruhoz, természetgyógyászhoz, vagy éppen a horoszkópot tekinti szentírásnak.

Istennek nem tetsző ez a semlegesség, dönteni kell:

„legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek.”

(Jak5,12)

Ezekkel a gondolatokkal, felelősen indulok az előttem álló választások felé, megfontolom a múlt eredményeit, számba veszem a jelen lehetőségeit, és bizakodva adok hálát a jövő minden reménységéért, mert nem vagyok semleges. Elmozdultam az origóról, már nem vagyok egyenlő távolságra mindentől és mindenkitől. Felülről kérek bölcsességet népemnek, anyaszentegyházamnak és önmagamnak, hogy történelmi távlatból is vállalható legyen ez egyéni és kollektív választások eredménye.

Hozzászólások